مواد تشکیل دهنده روغن خراطین

مواد تشکیل دهنده روغن خراطین

 

عناصر تشکیل دهنده روغن خراطین برخی گیاهان و پیکر کرم خاکی میباشد که در لینک زیر توضیحات کافی در این خصوص ارائه شده است.


مواد تشکیل دهنده روغن خراطین

با مراجعه به این توضیحات، متوجه خواهید شد که روغن خراطین که کار حجم دهی و چاق کنندگی موضعی را دارد، از چه عناصری تهیه شده است.

تهیه روغن خراطین با این اقلام طی یک فرآینده و مراحل طولانی، به روغن خراطین تبدیل میشود.

 

ترکیبات روغن خراطین

مواد تشکیل دهنده روغن خراطین